Hvorfor lave om på SIC?

Fra indendørs holdsport til mødested for alle

I dag danner Skørping idrætscenter (SIC) rammen om en række indendørsaktiviteter organiseret under IF FREM Skørping og Rebild Taekwondo. 

I fremtiden ønsker vi at samle både indendørs- og udendørsaktiviteter i SIC, og i det hele taget invitere brugere ind, som ikke bruger centeret i dag.

SIC skal være et mødested for borgere i alle aldre. Et sted, hvor man har lyst til at blive hængende.

Hvor mødes outdoor folket dag?

Indtil nu, har outdoor-folket manglet et sted at mødes. Derfor holder de ofte til på p-pladsen ved hallen eller Skørping Skole (foto). Her klæder de om under åben himmel i alt slags vejr - og har ingen naturlige steder at runde træning af.

De ønsker sig et sted til omklædning, undervisning, til fælles instruktion inden træning, afrunding af træningen og opbevaring af grej. Dette gælder både klubberne i området, og de øvrige selvorganiserede outdoorfolk. 

Få inspiration her

Fra drømmerejse til fælles billede

For arbejdsgruppen er SAMSKABELSE en helt central del af projektet. Derfor inviterede SIC alle borgere og brugere indenfor til en række workshops fra januar-juni 2021.

De nuværende og fremtidige brugere er afgørende for at fremtidens Skørpings Idrætscenter bliver brugt som tiltænkt. Brugerne er ikke blot høringsparter, men placeres centralt i styregruppen, deltager ved alle workshops og har de afgørende stemmer i de centrale beslutninger.

Udfaldet fra de tre workshops er blevet brugt som afsæt for arkitekternes arbejde. I første omgang skal arkitekternes arbejde bruges til fundraising og efterfølgende til at få udviklet de endelige arkitekttegninger.

SIC skal være hele byens idrætscenter

Se den nyeste projektskitse.

Baseret på den nyeste viden

Arbejdsgruppen vil samarbejde med mennesker, der i forvejen ved noget om at skabe de bedste rammer for fysisk aktivitet. Vi vil derudover inddrage nationale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, inddrage erfaringer fra andre haller samt læne os op ad relevante nationale undersøgelser. 

Outdoor aktiviteter i vækst

Outdoorsporten er blevet voldsomt populær - både på landsplan og i området omkring Rold Skov.

Se nyeste analyse fra Idrættens Analyseinstitut her

Rold Skov, Rebild Bakker og St. Økssø danner rammen for en lang række af forskellige outdooraktiviteter. Brugerne er både organiserede lokale klubber og selvorganiserede grupper og enkeltpersoner. Outdooraktiviteterne finder sted alle ugens 7 dage fra tidlig morgen til sen aften - og endda også om natten! 

Sundhed -  Et verdensmål - også i Skørping

FN har med Verdens 3 "Sundhed og Trivsel" formuleret en målsætning om at nedbringe tidlig død som følge at ikke-smitsom sygdom med 1/3 før 2030, og at fremme mental sundhed og trvisel (målsætning 3.4).

Kommunernes Landsforening (KL) har med sit udspil på forebyggelsesområdet, lavet en målsætning om at

  • Alle skal have mulighed for et sundt liv - fælles ansvar og kvalitet i indsatsen

Læs KL's udspil om at gøre en forskel for borgernes sundhed her 

Læs også om erfaringerne med at skabe rammer for fysisk aktivitet fra "Sund By Netværket".

Har du spørgsmål til Fremtidens Skørping Idrætscenter?

Kontakt Projektleder Kathrine Lyster Hansen på 9520hallen@gmail.com eller på telefon 92920254

Vores samarbejdspartnere