SIC skal være hele byens samlingssted

SAMSKABELSE en helt central del af fremtidens Skørping Idrætscenter. De nuværende og fremtidige brugere er afgørende for at fremtidens Skørpings Idrætscenter bliver brugt som tiltænkt. Brugerne er ikke blot høringsparter, men placeret centralt i arbejds- og styregruppen.

Vores projekttegninger er udfaldet af tre workshops med deltagelse af mange af byens borgere. I første omgang skal arkitekternes arbejde bruges til fundraising og efterfølgende til at få udviklet de endelige arkitekttegninger.


Hvad skal centeret kunne

Skørpin Idrætscenter skal i fremtiden kunne rumme både indendørs- og udendørsaktive i og omkring Rold Skov. Derudover skal centeret være mødested for borgere i alle aldre. Vi vil have et levende center, der inviterer til aktivitet uanset om du dyrker elitesport eller er begynder, socialt samvær og fællesskaber.

Samtidig skal centeret også vise, at vi bor midt i Rold Skov, og skal binde ude og inde sammen.

Fra indendørs sport til mødested for alle

I dag danner Skørping idrætscenter (SIC) rammen om en række indendørsaktiviteter organiseret under IF FREM Skørping og Rebild Taekwondo. Det er vi glade for!

I fremtiden ønsker vi at samle både indendørs- og udendørsaktiviteter i SIC og invitere alle borgere ind, som ikke bruger centeret i dag.

SIC skal være et mødested for borgere i alle aldre. Et sted, hvor man har lyst til at blive hængende.Baseret på den nyeste viden

Arbejdsgruppen vil samarbejde med mennesker, der i forvejen ved noget om at skabe de bedste rammer for fysisk aktivitet. Vi vil derudover inddrage nationale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, inddrage erfaringer fra andre haller samt læne os op ad relevante nationale undersøgelser. 

Outdoor aktiviteter i vækst

Outdoorsporten er blevet voldsomt populær - både på landsplan og i området omkring Rold Skov.

Se nyeste analyse fra Idrættens Analyseinstitut her

Rold Skov, Rebild Bakker og St. Økssø danner rammen for en lang række af forskellige outdooraktiviteter. Brugerne er både organiserede lokale klubber og selvorganiserede grupper og enkeltpersoner. Outdooraktiviteterne finder sted alle ugens 7 dage fra tidlig morgen til sen aften - og endda også om natten! 

Sundhed -  Et verdensmål - også i Skørping

FN har med Verdens 3 "Sundhed og Trivsel" formuleret en målsætning om at nedbringe tidlig død som følge at ikke-smitsom sygdom med 1/3 før 2030, og at fremme mental sundhed og trvisel (målsætning 3.4).

Kommunernes Landsforening (KL) har med sit udspil på forebyggelsesområdet, lavet en målsætning om at

  • Alle skal have mulighed for et sundt liv - fælles ansvar og kvalitet i indsatsen

Læs KL's udspil om at gøre en forskel for borgernes sundhed her 

Læs også om erfaringerne med at skabe rammer for fysisk aktivitet fra "Sund By Netværket".

Har du spørgsmål til Fremtidens Skørping Idrætscenter?

Kontakt projektleder Kathrine Lyster Hansen på 9520hallen@gmail.com eller på telefon 92920254

Vores samarbejdspartnere