Presse

Kontaktperson: Kathrine Lyster Hansen, 9292 0254, 9520hallen@gmail.com


Pressemeddelelse: Klar besked fra Rebild Kommune - en ny placering kommer ikke på tale

22. april 2022

Den placering, der er indstillet til Byrådet af Teknik- og Miljøudvalget, kan der ikke rokkes ved. Beskeden fra Rebild Kommune var tydelig.

-Vi er rigtigt kede af, at kommunen ikke er interesserede i at tale om en alternativ placering inden afstemningen i byrådet den 28. april. Kommunen vil haste en beslutning igennem om at placere et børnehus helt op ad Skørping Idrætscenter og dermed ødelægge flere års arbejde og bremse et projekt til flere millioner kroner om at udvikle stedet, siger projektleder Kathrine Hansen.

Tirsdag aften var bestyrelsen for Skørping Idrætscenter, Lokalrådet og IF-FREM Skørping til dialogmøde med borgmester i Rebild Kommune, Jesper Greth (V), og formand for Teknik- og Miljøudvalget Leon Sebbelin (R).

Og beskeden var klar: kommunen vil ikke tale om en ny placering af børnehuset.

Arbejdet med Aktiv Center Rold Skov (visionen for udviklingen af idrætscenteret og dets nærområde) begyndte i 2019, og kommunen har været med i dialogen om centeret.

Men i den 23. marts meddelte Rebild Kommune pludselig, at man vil opføre et børnehus midt på området for det nye center. Og dermed reelt sætte en stopper for projektet om Aktiv Center Rold Skov.

Beslutninger bag lukkede døre

Forløbet om placering af det nye børnehus har været præget af beslutninger bag lukkede døre. Uden offentlige referater. Ingen høringer. Ingen dialog.

-Det er ærgerligt. Sidste år var der en lignende sag, hvor kommunen ville placere en institution på fodboldbanerne i Støvring. Her var der åbenhed i processen og en god dialog med borgerne, hvor byrådet også lyttede til borgernes ønsker og i øvrigt endte med at droppe planerne, siger Kathrine Hansen.

Frustration på borgermøde

Frustrationen var også tydelig at mærke onsdag, hvor der var borgermøde om kommunens nye børnehus.

Her var der mere end 50 fremmødte samt repræsentanter for Skørping Idrætscenter, Lokalrådet og IF-FREM Skørping, der repræsenterer ni idrætsforeninger med cirka 2.000 medlemmer.

-Hvad kan man gøre, når kommunen ikke vil lytte til sine borgere? Det er frustrerende, som det lød fra mange af deltagerne, siger Kathrine Hansen.

En af de fremmødte var en forælder, der undrede sig over, at kommunen med den nye placering af børnehuset går efter den mindst ringe løsning i stedet for at gå efter den bedste. Som for eksempel en placering i skoven. Skørping kalder sig trods alt 'byen i skoven', som andre bemærkede.

Håber stadig på dialog

Torsdag den 28. april skal byrådet stemme ja eller nej til den nye placering af børnehuset.

-Skørping Idrætscenter er tæt på at være 50 år gammelt. Vi arbejder på at gøre det klart til de næste 50 år. Så vi håber stadig, at kommunen vil være interesseret i en dialog og droppe kortsigtede løsninger og i stedet have visioner og tænke langsigtet, siger Kathrine Hansen.

+++

Kontaktperson Kathrine Hansen

Mobil 9292 0254

Skørping Idrætscenter: www.9520hallen.dk

+++

Du kan læse tidligere pressemeddelse her:

https://www.9520hallen.dk/presse/

Se også omtale i medierne om den nye placering af børnehuset ved Aktiv Center Rold Skov:

TV-2 Nord:

20-04: Indslag i TV-2 Nord (5 min 20 sek) https://www.tv2nord.dk/nyheder/20-04-2022/1930/1930-20042022?fbclid=IwAR1EJwB6iuGA7f07sAJNResaTUr54plvR-L4cK2aoFShLfNEXj59Wl378sg

08-04: Rebild Kommune ændrer kurs: https://www.tv2nord.dk/rebild/haludvidelse-i-skoerping-i-fare-rebild-kommune-aendrer-kurs?fbclid=IwAR1mY4FnL7iR4d3R48mFIZxVwDXka-z7AlKLZywqvJymRLeh4dq-yAMpU0Q

Nordjyske:

07-04: Haludvidelse udfordret af ny børnehave: -Mega ærgerligt og alt for forhastet

https://nordjyske.dk/nyheder/rebild/haludvidelse-udfordret-af-ny-boernehave-mega-aergerligt-og-alt-for-forhastet/2752729?fbclid=IwAR2iSLOgsnwlp9H2ujAy6edGpuJeoIPnKv86GPsH2jwp2hKm7M4nhRhFUxg

DR P4 Nordjylland:

Flere indslag. Blandt andet 6. april kl. 15.30 og 16.40

+++


Pressemeddelelse: Foreninger, frivillige og erhvervsliv vil i dialog med Rebild Kommune

19. april 2022

Tirsdag aften mødes borgmester i Rebild Kommune, Jesper Greth (V), med de frivillige i bestyrelsen for Skørping Idrætscenter, Lokalrådet og IF-Frem.

- Vi glæder os til dialogmødet. Vi vil fremlægge en helhedsplan for området omkring det nuværende Skørping Idrætscenter, som vi stadig håber at kunne udvikle til det nye Aktiv Center Rold Skov, fortæller Julie Mackenhauer, der er bestyrelsesmedlem i Skørping Idrætscenter.

Med til dialogmødet er repræsentanter for Skørping Idrætscenter, Lokalrådet og IF-Frem, der repræsenterer de 3.500 borgere i Skørping og ni idrætsforeninger, der har cirka 2.000 medlemmer.

Aktiv Center Rold Skov er et projekt, der involverer bidrag fra fonde på flere millioner kroner. Det skal udbygge og udvikle det nuværende Skørping Idrætscenter (SIC).

I dag består SIC af to haller og fodboldbaner. I fremtiden skal det nye center rumme for eksempel et trailcenter for mountainbikes, padlebaner, klatrevæg, faciliteter for friluftsliv samt mødelokaler og erhverv og de nuværende idrætsgrene som for eksempel fodbold, håndbold, gymnastik, fitness, badminton og taekwondo.

Aktiv Center Rold Skov skal ikke alene være et mødested for de lokale i Skørping og byerne omkring Rold Skov. Med for eksempel det nye trailcenter bliver det et fyrtårn for hele Rebild Kommune og regionen.

Indtil videre har de frivillige i Skørping Idrætscenter samt foreninger, erhvervsliv og fonde brugt tre år på forarbejdet, hvor kommunen også har været inddraget i processen.

Ingen aktindsigt eller offentligt referat

- Det har været et positivt og godt samarbejde med Rebild Kommune. Men desværre har kommunen netop offentliggjort planer om at lægge en ny børneinstitution midt på området for Aktiv Center Rold Skov. Der kan være noget synergi ved at samle institutionerne omkring skolen og det nye center, men vi er selvfølgelig ikke klar til at opgive et uendeligt stort areal og lade kommunen afgøre placeringen alene. Vi havde da også tidligere fået at vide, at den skulle ligge et andet sted. Så vi er meget forundrede over kommunens bratte kovending, det meget store areal og den meget håbløse placering, de nu foreslår. Derfor håber vi, at hele processen kommer tilbage på sporet efter tirsdagens dialogmøde, så vi ikke bliver nødt til at opgive det store projekt, der også vil gavne hele kommunen, siger Julie Mackenhauer.

Optakten har dog været vanskelig. Kommunen har valgt at have lukkede dagsordenpunkter, og de få dialogmøder, der har været afholdt, har været uden offentligt referat.

Åben proces i Støvring - men lukket i Skørping

Samtidig har kommunen kun givet få dages varsel om de nye ændringer om placering af børnehuset.

- Det står jo i tydelig kontrast til den proces, som kommunen førte i sommeren 2021 omkring placeringen af en skole på fodboldbanerne i Støvring. Her var det åbne dagsordenspunkter, offentligt materiale og officielle høringsparter. Nu kører Rebild Kommune en lukket proces med placeringen af en børnehave på en fodboldbane i Skørping. Vi har også søgt om aktindsigt i kommunens beslutning om den nye placering af børnehuset, men den vil de først give os efter mødet. Det klæder ikke en kommune at tage beslutninger bag lukkede døre, så vi håber, at vi nu kan begynde et åbent og demokratisk samarbejde mellem borgere og kommune, siger Julie Mackenhauer.

Aktiv Center Rold Skov har opbakning fra Skolebestyrelsen på Skørping Skole, bestyrelsen for dagtilbuddene i Skørping samt Skørping Erhvervsforening, der tidligere har undret sig over den lukkede proces fra kommunen.

Dagen efter dialogmødet, altså onsdag den 20. april, er der borgermøde i Skørping Idrætscenter klokken 19-21.

+++

Kontaktperson Julie Mackenhauer

Mobil 5364 2434

Skørping Idrætscenter: www.9520hallen.dk


UDVIKLING I SAGEN OM DET NYE BØRNEHUS I SKØRPING

13. april 2022: SIC, IF FREM Skørping og Lokalrådet inviteres til dialogmøde med Borgmester Jesper Greth og formændene for Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Familieudvalget og Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

I Skørping Idrætscenter er vi glade for, at der er så stor udvikling i Skørping, at vi har brug for et nyt stort børnehus. Vi ser også store muligheder for synergi med vores planer for Aktiv Center Rold Skov (fremtidens Skørping Idrætscenter).

Men den placering Teknik- og Miljøudvalget har indstillet til behandling i byrådet den 28. april vil ikke alene ødelægge vores planer for Aktiv Center Rold Skov. Den vil heller ikke løse vores trafikale udfordringer i området. Vi ønsker en helhedsplan for hele området, der også på sigt kan gavne udviklingen i Skørping by og Rebild Kommune.

Skørping Idrætscenter (SIC), Lokalrådet og IF FREM Skørping er blevet inviteret til dialogmøde med Rebild Kommune den 19. april.

Ved mødet ønsker SIC, Lokalrådet og FREM samlet at præsentere en ny helhedsplan, der både tilgodeser behovet for en ny daginstitution i Skørping, de store trafikale problemer og de ambitiøse planer vi har for Aktiv Center Rold Skov (SIC). Planen tager højde for både gravhøj og skovbyggelinje, og så er det en plan som Aktiv Center Rold Skov, Lokalrådet og FREM er enige om.

Hvad indeholder vores helhedsplan?

Trafikalt:

  • En afblænding af Himmerlandsvej og der bygges i stedet et firbenet kryds op
  • Der laves en ny vejforbindelse mellem Himmerlandsvej og Under Banen.
  • Den dobbeltrettede sti på nordsiden af parkeringsanlægget langs Himmerlandsvej flyttes syd for parkeringsområdet
  • Der laves dobbeltrettet sti på nordsiden af Under Banen
  • De bløde trafikanter samles ved en underføring ved Under Banen og Mosskovvej med naturlig hjælp med at forkorte rampetilslutningerne på begge sider

Institution:

  • Det nye børnehus placeres i den østlige del af banearealet. Stiunderføringen lander i terrænniveau langs med institutionens facade og placerer sig langs det planlagte Aktivitetsstrøg.
  • Busholdepladserne flyttes til en placering op mod Himmerlandsvej, så der kommer bedst mulig p-dækning ved institutionen såvel som hallen.

Hal og børnehus har forskudte parkeringsbehov, så der vil være en god synergi i at dobbeltudnytte p-anlægget.

Vi ser frem til en åben dialog. De lukkede processer med ændringer i sidste øjeblik, der er gået forud for dette møde gavner hverken dialogen eller samarbejdet mellem borgeren og kommunen.


Pressemeddelelse: Rebild Kommune spænder ben for projekt til millioner

6. april 2022: Erhvervs- og foreningsliv kommer med kraftig kritik af Rebild Kommune, der risikerer at torpedere folkeligt projekt til millioner af kroner.

Projektet om en ny hal i Skørping, der skal være et center for friluftsliv, idræt og aktiviteter, har været undervejs i et par år.

Nu er planerne klar. Arkitekterne har lavet de første tegninger. Der er skrevet ansøgninger til fonde, som kan bidrage med millioner af kroner.

Men helt uventet er Rebild Kommune nu ved at rive fundamentet væk.

Derved er projektet til flere millioner kroner kommet i fare for aldrig at blive til noget.

"Kommunen ødelægger projektet"

Skørping er på vej til at modernisere den gamle hal fra 1974. Det er et gigantisk projekt, og forberedelserne begyndte tilbage i 2019.

Det nye center kommer til at samle alle former for inden- og udendørs aktiviteter med for eksempel en helt ny padelbane og et trailcenter, der skal få mountainbikere og løbere fra hele landet til at vælge Rold Skov som destination.

Det nye center bliver en gevinst for hele Rebild Kommune. Og ikke mindst giver hallen et markant løft til Skørping og byerne omkring Rold Skov, hvor det bliver til gavn for lokale beboere, erhvervsliv, turisme og idræt- og friluftsliv.

Rebild Kommune har været inddraget i hele processen. Og hidtil har kommunen bakket op om det store projekt.

Men pludselig spænder kommunen ben for alle planerne.

- Det er jo et stort projekt, og det nye Skørping Idrætscenter skulle blive et samlingssted for området. Men nu er kommunen ved at ødelægge hele projektet. Pludselig er vi tvunget til at trykke på pauseknappen, siger Julie Mackenhauer, der er bestyrelsesmedlem i Skørping Idrætscenter og forkvinde for udviklingsprojektet.

Kommune godkendte padelbane og børnehus samme sted

Der skal bygges et nyt børnehus tæt på området ved Skørping Idrætscenter. Kommunen har indtil nu ville placere det tæt på rundkørslen og Mosskovvej og på en fodboldbane langt væk fra selve hallen og de arealer, hvor der skulle ligge for eksempel trailcenter og padelbane

Men kommunen har ombestemt sig.

Nu skal børnehuset pludselig ligge klods op af hallen og midt i det område, der skulle huse mange af de vigtigste aktiviteter og nye udbygninger.

- Placeringen af det nye børnehus, som kommunen netop har fortalt os om, vil ødelægge planerne for det nye center, for det ligger i et helt centralt område og på et areal, hvor der skulle være flere aktiviteter. For eksempel skulle der placeres et aktivitetsstrøg og padelbane. Padelbanen fik vi i øvrigt forhåndsgodkendelse til fra Rebild Kommune samme dag, som de også varslede os om den nye placering af børnehuset. Det tyder på, at der nok er nogle mangler i den interne kommunikation i kommunen, siger Julie Mackenhauer.

- Det undrer mig meget. Rebild Kommune har været involveret i projektet helt fra begyndelsen. Og vi har brugt mange ressourcer på brugerinddragelse, udvikling og arkitekttegninger, for det er et omfattende projekt, så vi har også holdt kommunen tæt informeret under hele forløbet, siger Julie Mackenhauer.

- Vi håber inderligt på, at kommunen er parat til at starte en egentlig dialog. Vi har været åbne for at tale om placeringer, og har også foreslået, at børnehuset kunne placeres i forlængelse af hallen, for at skabe endnu mere synergi. Det ser ud til at kommunen ikke helt har haft tid til at overveje dette, men de foreslog dog en anden rigtig god placering til det nye børnehus i januar, som alle var glade for, og som vil fungere. Men her i 11. time kommer de med et nyt forslag, hvor de inddrager dobbelt så mange fodboldbaner og kommer helt på tværs af vores udviklingsprojekt, siger Julie Mackenhauer.

"Demokratisk underskud"

Hos naboen, Skørping Skole, undrer man sig over kommunens opførsel:

- Der synes at være et demokratisk underskud i den måde, kommunen kører processen - og fra skolebestyrelsens side håber vi ikke, det er en ny modus operandi for håndteringen af relationen mellem center og periferi i kommunen, som er ved at tage form, siger Morten Ziethen, formand for Skørping Skoles bestyrelse.

Også i Skørpings Erhvervsforening har processen skabt undren.

- Da der for nogen tid siden skulle planlægges detailhandel i Støvring Syd, var Rebild Kommune ved at presse en godkendelse igennem uden først at høre de erhvervsdrivende i kommunen. Nu sker det igen. Speederen trykkes i bund uden, at der bliver lyttet til den anden parts ønsker og indsigelser. Lyt nu til borgeren og foreningerne, siger foreningens formand, Christian Ovesen.

+++

Kontaktperson

Julie Mackenhauer

Mobil 5364 2434

Skørping Idrætscenter: www.9520hallen.dk

Tidslinje

2021

November

Skørping Idrætscenter (SIC) inviteres til dialogmøde med Børne- og ungeudvalget sammen med Rebild Lokalråd. SIC får at vide af Rebild Kommune, at man overvejer at placere et nyt børnehus ved SIC. I en god dialog fortæller vi, at der kan være gode synergier mellem børnehus og det nye hal-projekt.

2022

Januar

13-1

Rebild Kommune meddeler, at forvaltningen foreslår at børnehuset skal placeres på én fodboldbane længst væk fra Skørping Idrætscenter og tæt på Mosskovvej og rundkørslen.

Marts

23-3

Rebild Kommune meddeler, at man nu i stedet vil inddrage et næste to-tre gange så stort areal til børnehuset. Og får besked om, at børnehuset nu skal placeres helt tæt på hallen, men uden fysisk tilknytning. Og midt i området for det nye projekt. SIC får fem dages varsel til at komme med høringssvar.

23-3

Samme dag modtager Skørping Idrætscenter en forhåndsgodkendelse fra Rebild Kommune på placering af en ny padelbane. På præcist det samme areal som kommunen netop har meddelt, at man vil anlægge børnehuset.

28-3

SIC har afsendt høringssvar. Men Rebild Kommune har på grund af 'forvaltningsfejl' ikke sendt høringssvar videre til politikerne, der skal træffe beslutning. SIC har gjort forvaltningen opmærksom på fejlen, og forvaltningen beklager.