Tobakspolitik

Røg- og snuskulturen i og omkring forenings- og idrætslivet påvirker børn og unges brug af røg, tobak, snus og nikotinholdige produkter nu og senere i livet. Derfor er Skørping Idrætscenter gået sammen med DGI og Rebild Kommune om at skabe røg- og snusfrie rammer for børn og unge i og omkring Skørping Idrætscenter – både ude og inde. 

Det har vi foreninger ved Skørping Idrætscenter besluttet at støtte op om. Vi bakker derfor op om en udarbejdet Tobakspolitik, der sætter rammen for, hvordan vi skaber sunde rammer for de børn og unge, der er en del af vores foreningsliv.

#Takfordiduikkeryger #Nejtaktilsnus #Tobaksfritidrætliv