Skørping Idrætscenter søger 

Visionær og aktiv centerleder

Vil du være med til at gøre drømmene til virkelighed?

Med udgangspunkt i SUNDHED - TILGÆNGELIGHED - FÆLLESSKAB og BÆREDYGTIGHED - søger vi en centerleder som vil stå i spidsen for byens foretrukne mødested, der ansporer til mere fællesskab, leg og bevægelse - både inde og ude.

Jobbeskrivelse
Vi søger en dedikeret, engageret og synlig centerleder, som skal forestå den daglige drift samt udvikling og vedligehold af hallen og de omkringliggende områder. Det er centerlederens ansvar at sørge for, at centret bliver benyttet bedst muligt, herunder have den daglige kontakt til skoler, klubber, organisationer, foreninger, events, selvarrangerede sportsudøvere mv. Det er derfor vigtigt, at du vil være med til at sætte fokus på, at nye såvel som eksisterende brugere skal føle sig hjemme i og omkring hallen, og at du trives med, at der er mange børn i hallen.

Som centerleder har du ledelsesansvar for Skørping Idrætscenters personale. Du er desuden bindeled til forpagteren af hallens nye cafe og bageri, samt gruppen af frivillige, som varetager praktiske opgaver i hallen.

Du har fingeren på pulsen

Som vores nye centerleder bliver du en vigtig aktør i styregruppen for "Fremtidens Skørping Idrætscenter", hvor der i 2021 er afholdt en række brugerworkshops med deltagere af borgere fra Skørping og omegn. I samarbejde med projektlederen for "Fremtidens Skørping Idrætscenter" skal der tages hul på selve projekteringen, fundraising og kommunikation, og du får mulighed for at få væsentlig indflydelse på projektet. Denne opgave kræver gode egenskaber som strategisk leder. Du skal kunne få følgeskab og formå at inddrage og sætte en fælles retning for grupper og individer med forskelligartede interesser og mål.

Centerlederen har reference til Skørping Idrætscenter (SIC) forretningsudvalg, og holder løbende forretningsudvalget informeret om aktiviteter i centeret og deltager aktivt i de månedlige møder i forretningsudvalget med dagsordenspunkter og fremlæggelser. 3-4 gange årligt samles hele bestyrelsen omkring SIC. I bestyrelsen sidder repræsentanter fra både indendørs- og udendørs idrætsforeninger, skolen m.fl. Her drøftes visionerne for centeret og de overordnede rammer og målsætninger for arbejdet omkring SIC fastlægges. Centerlederen har ansvar for økonomi, regnskaber og udarbejder budgetforslag i samarbejde med kasserer og revisor.

Vores nye centerleder

Som centerleder har du indsigt i og forståelse for den frivillige foreningsverden, og de nyeste tendenser på idrætsområdet med fokus på outdoor, breddeidræt og inklusion af nye brugergrupper.

Du har Lederegenskaber til at lede hallens ansatte samt til at kunne sætte fælles retning for alle brugerne af hallen og de omkringliggende områder. Det er en fordel, hvis du har erfaring eller uddannelse inden for samskabelse og ledelse. Alternativt tilbyder vi gerne relevant efteruddannelse, hvis du er den rette kandidat.

Du kan arbejde med strategiske målsætninger, og kan kommunikere skriftligt og mundtligt med myndigheder og bestyrelse.

Derudover

  • Har du økonomisk forståelse i en sådan grad, at du kan styre hallens økonomi, lave regnskaber og budgetforslag

  • Kan du udarbejde statistikker over hallens benyttelse

  • Er du serviceminded, udadvendt og positiv af natur

  • Har du et stort hjerte for foreninger og frivilligheden, og er god til at skabe gode relationer til både børn og voksne

  • Tager du ejerskab for rammerne

  • Har du et godt overblik, følger opgaverne til dørs og kan rumme det uorganiserede

Du får en spændende, alsidig og selvstændig stilling

Der et stort potentiale for at skabe videreudvikling af centeret og dermed stillingen. Du får en central rolle med en stor berøringsflade internt og ekstern og mulighed for at arbejde strategisk og driftsorienteret. Du får byens bedste kollegaer, som glæder sig til at tage godt imod dig.

Søg jobbet

Vi har brug for dig hurtigst muligt, men venter på den rette kandidat. Vi glæder os til at modtage din ansøgning og CV på mailadressen olefaaborg79@gmail.com

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Ole Faaborg på mobil 6038 4152 eller mail olefaaborg79@gmail.com.

Ansættelse

Løn aftales i henhold til erfaringer og kompetencer.